You have reached the website

INFORMACJA NA TEMAT ZBIERANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU

Spółka Nestlé Polska S.A., w wykonaniu swoich obowiązków na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1893), niniejszym informuje swoich Klientów:

1. Nieodpłatnie odbieramy zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt przez nas sprzedawany/dostarczany; odbieramy zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych w miejscu, do którego dostarczamy nasz sprzęt;

2. Nie zbieramy niekompletnego zużytego sprzętu ani części pochodzących ze zużytego sprzętu; za niekompletny zużyty sprzęt uważa się zużyty sprzęt, który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu.

3. Zastrzegamy sobie prawo odmowy przyjęcia zużytego sprzętu, który z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt; w takim przypadku, posiadacz zużytego sprzętu powinien przekazać go do zbierającego zużyty sprzęt lub prowadzącego zakład przetwarzania.

4Wskazujemy też punkty zbierania zużytego sprzętu na terenie Polski:
https://www.auraeko.pl/elektrosprzet/punkty-zbiorki-elektroodpadow/