You have reached the website

New Caps Image

Nasze nowe
brązowe
kapsułki

Od października 2019 mogli Państwo zauważyć zmianę w NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Dotyczy ona koloru kapsułek, które dotychczas były czarne, a teraz są brązowe. To, co się nie zmienia, to ich zawartość czyli świeżo mielona, hermetycznie zamknięta kawa.

Skąd taka zmiana?

Globalna produkcja plastiku wzrosła z 2 mln ton w 1950 roku do ponad 300 mln ton w 2018. Część tego plastiku stanowią opakowania produktów z branży spożywczej i napojów. Niestety niektóre z nich po zużyciu zamiast do odpowiedniego kosza trafiają do środowiska naturalnego powodując poważne szkody dla ekosystemów.

Stosując kapsułki, wykorzystujemy dokładnie taką ilość kawy, wody i energii, która jest potrzebna do zaparzenia jednej filiżanki. Dzięki temu redukujemy zużycie tych surowców w porównaniu do ekspresów przelewowych lub automatycznych. Jednak utylizacja opakowań na kapsułki oraz samych kapsułek musi się odbywać w sposób bardziej zrównoważony.

Zobowiązaliśmy się do zapewnienia znacznego wzrostu odzysku i recyklingu kapsułek. Aby to osiągnąć, zmieniliśmy kolor plastiku w nich stosowanego z czarnego na brązowy. Ułatwi to sortowanie i może zwiększyć liczbę kapsułek, które zostaną poddane recyklingowi lub odzyskowi (plastik barwiony na czarno nie jest wykrywany przez czujniki wykorzystywane w automatycznych systemach sortowania).

Better efficiency with new caps

Caps icon

Nasz cel

Jako marka Nestlé, NESCAFÉ® Dolce Gusto® angażuje się w minimalizowanie swojego wpływu na środowisko naturalne, w tym zapewnienie właściwego postępowania z opakowaniami z tworzyw sztucznych.

Naszym celem jest, aby do 2025 r. 100% naszych kapsułek i opakowań nadawało się do recyklingu. Żadna z naszych zużytych kapsułek z kawą nie powinna trafić na wysypisko śmieci. Pracujemy nad tym na trzy sposoby:

Grown respectfully Icon

NESCAFÉ® Dolce Gusto® jest częścią planu NESCAFÉ®, skoncentrowanego na rozwoju zrównoważonej uprawy kawy. Dążymy do tego poprzez poprawianie warunków życia rolników, pomagając im osiągnąć wyższe plony i doskonaląc jakość kawy. Do końca 2018 r. 86% kawy NESCAFÉ® Dolce Gusto® pozyskano w sposób odpowiedzialny. Staramy się sukcesywnie poprawiać ten wynik.

NASZE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU:

Do końca 2019 r. wszystkie kapsułki NESCAFÉ® Dolce Gusto® będą zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić ich odpowiednie sortowanie i przekazanie do recyklingu (tam gdzie istnieją odpowiednie systemy). Dlatego NESCAFÉ® Dolce Gusto® zmieniło kolor kapsułek z czarnego na brązowy.

WSPÓŁPRACA DLA ODPOWIEDZIALNEJ KONSUMPCJI

Naszym wspólnym zobowiązaniem jest, aby żadna zużyta kapsułka nie trafiła na wysypisko śmieci ani do środowiska naturalnego. Współpracując ze stowarzyszeniami „Green Dot”, zainwestowaliśmy w systemy zbiórki i stworzyliśmy globalnie 5000 punktów odbioru. Zobowiązujemy się również do oznakowania naszych opakowań w taki sposób, aby ułatwić ich zagospodarowanie po zużyciu.